Tekentaal

Tekentaal is de ‘taal der tekens’, een taal van beelden. Als kind tekenden we eerder dan dat we schrijven konden, het is een oertaal. De behoefte om je sporen na te laten stamt al uit de oudheid, daar waar de mensen hun belevenissen in grotschilderingen uitbeeldden.

Nu inmiddels, als volwassene, zijn we deze uitdrukkingsvorm al dan niet, kwijtgeraakt. Toch blijft de behoefte om te tekenen vaak bestaan. Iets van jezelf toevertrouwen aan papier of doek. Het laat iets zien van jou, het vertelt iets over jou. Je kan het ‘lezen’, het is tekentaal, beeldtaal. Het is een manier om te communiceren, communicatie van binnen naar buiten. De tekening bevat symboliek die we kunnen vertalen om zo (in-)zicht te krijgen wat er misschien onbewust, bij jou om aandacht vraagt.

De manier waarop je op papier of doek werkt weerspiegelt de manier waarop je denkt en doet. De motoriek die je gebruikt om te tekenen is nauw verbonden met je onbewuste. Automatisch teken je en gebruik je kleur. Vaak, als we dan naar het werk van een ander kijken zien we dat dit er heel anders uit kan zien terwijl het uitgangspunt hetzelfde was. Zo word je je bewust van wat jouw manier is. Hoe je op het papier beweegt, tekent, kleurt of op het doek schildert is een spoor wat je van jezelf achter laat. Jouw unieke spoor.

Analyse Kindertekeningen
Als Tekentaaldocent help ik graag bij het leren zien wat er getekend is, welke inzichten een tekening kan geven. Bij een kind kan een tekening bijvoorbeeld laten zien hoe ver het in zijn ontwikkeling is, hoe bewust het van zijn omgeving is en hoe het zich er in beweegt.
Met deze wetenschap ben ik een project begonnen, in samenwerking met opvoeddeskundigen van Zorggroep Almere, op enkele basisscholen. Kinderen die in aanmerking komen voor sociale vaardigheidstraining heb ik gevraagd een tekening te maken tijdens de 1e  trainingsdag.
Dit, om aan de hand van de tekening inzicht in het kind zelf te krijgen. Zij gaan naar de training op verzoek van ouders en/of leerkracht en hoe fijn is het om op deze manier ook het kind te laten spreken?
De trainers stonden hier open voor en met toestemming van de ouders zijn we dit project begonnen.
De informatie die uit de tekeningen kwam hebben zij als een waardevolle aanvulling ervaren.
Het bood hen de mogelijkheid samen met de ouders bepaalde inzichten te verkrijgen over wat er bij het kind speelt.
Een onverwerkt trauma kwam zo ’bij toeval’ aan het licht. Dit was een bijzondere eyeopener voor de ouders van dit kind, en daar gaan ze nu zeker hulp voor zoeken.
Andere tekeningen werkten als een soort bevestiging voor de ouders, van hetgeen zij min of meer al wisten van hun kind. Alleen nu bezien vanuit het kinds perspectief, wat verrassend kan werken.

Ben je nieuwsgierig, op zoek naar wat er bij een kind speelt, hoe hij in zijn ontwikkeling zit?

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op.