Workshops en tekenlessen

Je kan hier diverse tekenlessen en workshops volgen met uiteenlopende onderwerpen. Het doel van deze lessen en workshops is vooral ook te ervaren wat tekenen voor jou kan betekenen. Dat kan voor ieder verschillend zijn en door kennis te maken met verschillende disciplines zit er altijd wel iets bij wat je aanspreekt of waar je verder mee zou willen gaan. De duur van een workshop varieert van ongeveer 2-3 uur tot een hele dag, en dan is de lunch bij de prijs inbegrepen.
Wat kan je verwachten bij deze tekenlessen? Bij sommige lessen gaan we holistisch aan het werk, zodat je je goed met het te tekenen onderwerp kan verbinden. Praktisch betekent dat bijvoorbeeld dat als je knopen wil tekenen, dat je dan ga je eerst ‘het knopen’ en ‘de knopen’ ervaren. Ga je kleuren, dan ga je je zowel bewust worden van wat de kleuren voor jou kunnen betekenen, je krijgt te maken met ‘kleurenleer’ maar ook met de techniek van het kleuren, met potlood, ecoline en verf.

– Aboriginal Art
Moodboard maken
Flower of life
Keltische knoop en vlecht
– Hundertwasser
– Keith Haring

 

Bij kunstlessen probeer ik zoveel mogelijk op dezelfde wijze je de kunst en/of kunstenaar te laten ervaren.
Spelenderwijs ontdek je zo wat jou het meest ligt en met welke materialen je graag werkt.
De kans zal hierbij groot zijn, dat je werk gaat maken, waarvan je nooit gedacht had dat ooit nog eens te gaan doen!

Ter introductie kan een afzonderlijke tekenles gevolgd worden, maar ze worden wel in reeksen gegeven.
Meestal bestaat een reeks uit 6 lessen.
Op dit moment is het mogelijk een keus te maken uit de volgende lessenreeksen:

Zentangle tekenen
Kleuren en kleurplaten
Chakra’s tekenen
– Portret tekenen 1
– Portret tekenen 2
– Autobiografie in beeld
– Escher

  • Inspiratiecursus, waarbij je na 2 basislessen je voorkeur kan uitspreken waar je wat meer van wil leren. Het aanbod en de duur bepaal je uiteindelijk samen met de groep.

Hier volgt een kleine uiteenzetting over ’tekenen’ en hoe tekenen op verschillende manieren gebruikt kan worden.

Tekenen naar realiteit
Het meest bekend is misschien wel het tekenen naar realiteit, figuratief tekenen.
Tekenen kan een uitdaging zijn als je hiermee iets of iemand zo natuurgetrouw kan neerzetten. Dat vraagt veel geduld, oefenen, ruimtelijk inzicht, kennis van gebruik van materialen en tekenvaardigheid. (Portrettekenen 1 en 2, Inspiratie cursus)

Tekenen als uitlaatklep
Tekenen kan fungeren als uitlaatklep, door b.v. te krassen, stippen (butsen), te druppen met ecoline, te vegen of poetsen met pastel, dit eventueel nog combineren met een collage. Jouw stemming bepaalt op dat moment het materiaal en de techniek waar je behoefte aan hebt. De ervaring van dit proces is hierbij het belangrijkst. De energie die van binnen naar buiten komt, vastgelegd op papier. Het resultaat kan heel verrassend zijn, is een gevolg van, maar niet het doel op zich. (Moodboard, Inspiratie cursus)

Tekenen als ontspanning
Tekenen kan heel fijn zijn om te ontspannen, heel mindfull. Je kan bijvoorbeeld gaan doedelen, d.w.z. gedachteloos vormen en patronen op papier zetten (denk aan het krabbelen op papier tijdens een telefoongesprek, een vergadering o.id.). De ontspanning zorgt ervoor dat je je beter kan concentreren, beter kan volgen wat er gezegd wordt. Hierop geïnspireerd is een nieuwe stroming ontstaan: ‘Zentangle tekenen’. Vlakjes worden stap voor stap met verschillende eenvoudig opgebouwde patronen gevuld met verrassend kunstzinnige resultaten. Dan zijn er ook nog de ‘stromingsbeelden’, deze hebben wel wat van het zentangle tekenen weg, en geven hetzelfde ontspannende effect.
En dan natuurlijk het razend populaire ‘kleuren’. Ook ‘kleuren’ zorgt ervoor dat je je ontspant, in het ‘nu’ bezig bent, en je je verbindt met hetgeen je aan het kleuren bent. (Aboriginal Art, Hundertwasser, Flower of life, Zentangle tekenen, Kleuren en kleurplaten, Inspiratie cursus)

Tekenen als communicatiemiddel
Tekenen kan helpen bij het laten zien van datgene wat ‘verstopt zit’, dat wat onbewust aanwezig is, naar boven laten komen. Aan de hand van een opdracht ga je tekenen. Tekenervaring is niet belangrijk. Dan kan je aan de hand van bijvoorbeeld het onderwerp, de gebruikte kleuren en hoe of wat er is gekleurd, de gebruikte symboliek enz. een vertaalslag maken. Dit alles valt onder het begrip ’tekentaal’. De universele taal die we feitelijk allemaal spreken. (Moodboard, Hundertwasser, Keith Haring, Chakra’s)

Deze belevingen kunnen je helpen anders naar tekenen te leren kijken. Het geeft meer inzichten, inspiratie en er wordt een beroep gedaan op de eigen creativiteit. Alle lessen die gegeven worden zijn verwant aan een van bovengenoemde aspecten. De resultaten zullen stuk voor stuk verrassend zijn, maar dat is niet altijd het uitgangspunt.